<progress id="ecxxo"></progress>
  <dd id="ecxxo"><big id="ecxxo"></big></dd>
 1. <optgroup id="ecxxo"><menu id="ecxxo"></menu></optgroup>
   1. 三维打印 > 3D打印资讯 > 3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    来源:e键打印   发布时间:2016-09-05 11:05:10   浏览次数:

    3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    在整个3D打印过程中,挤出机由于要移动到不同的部位进行打印,所以必须一直不断的进行停止和开始挤出。大部分的挤出机都能很好的做到移动过程中挤出的一致性,但是每次挤出的启停都有可能产生额外的变化。例如,如果你仔细看3D打印件的外壳表面,你可能会发现一些小的标记点,这是挤出机打印这部分塑料时的起点。挤出机必须从某个特定点开始打印外壳,并最终回到这个点。这些标记点通常被称为斑点或痘痘??梢韵胂?,将两片塑料毫无痕迹的结合在一起是很困难的。

    Simplify3D软件界面 3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    这里e键打印小编主要介绍Simplify3D软件提供的一些工具,Cura没有这些设置因而不做介绍?;爻楹突猩柚?/p>

    当你开始注意到打印件表面的瑕疵,最好的诊断成因的方法是靠近观察每一层外周的打印情况。瑕疵是出现在挤出机开始这一层外周的打印的点上吗?

    或者只是出现在外周打印完挤出机停止的时候?如果瑕疵刚好出现在这一圈的起点,那么可能你的回抽设置需要做稍稍的调整。

    Simplify3D软件界面 3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    Simplify3D软件界面 3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    点击Settings&rdquo;去到Extruders标签。在retraction distance(回抽距离)的正下方,有个名为Extra Restart Distance&rdquo;(额外重开始距离)设置。这个选项决定了挤出停止时的回抽距离与重启动时的注入距离(类似唧筒的引动水的含义)之间的差异。如果你观察到瑕疵是出现在外周打印的启动点,那么是挤出机注入了太多的塑料,你可以通过输入一个负的extra restart distance(额外重开始距离)值来减少注入距离。举例来看,如果你的回抽距离是1.0mm,而额外重开始距离是-0.2mm(注意负号)。那么没次停止挤出,挤出机会回抽1.0mm的塑料,但是,每次挤出机重新开始挤出的时候,只推回0.8mm塑料进喷嘴。调整这个值直到外周挤出启动点瑕疵消失。

    Simplify3D软件界面 3d打印常见问题解决方案 3D打印机打印时模型上的斑点和痘痘怎么办

    如果瑕疵出现在外周打印结尾挤出机准备停止的时候,那么有另一个设置需要调整。这就是所谓的滑行设置。你能在Extruder标签中回抽设定值得正下方找到它?;薪诒救ν庵艽蛴〗崾耙恍《尉嗬刖凸氐艏烦龌椿馀缱烨荒诮⒌难沽?。使能这个选项同时增加这个值,直到你看不到每段外周打印终点挤出停止处的瑕疵?;芯嗬氲牡湫椭到橛?.2-0.5mm之间就足够了。


    避免不必要的回抽

    上面提到的回抽和滑行设置能够帮助避免喷嘴每次回抽产生瑕疵,但是,有些时候反而要避免回抽。挤出机因为没有反向运动可以连续提供一致性很好的挤出。这对远端送丝的挤出机尤其重要,挤出马达与喷嘴之间的长距离使得回抽变得很麻烦。怎样调整回抽时候的控制值,请去到Advanced标签,找到;Ooze Control Behavior&rdquo;部分。这部分包含了很多优化3D打印机行为的选项。正如在本文Stringingor Oozing(拉丝与渗漏)部分所提到的,回抽主要就是用来阻止喷头在运行在两个打印部分之间的时候出现渗漏现象。但是如果喷嘴不是行经空地,那么渗漏发生在打印件内部的时候,外表就看不出?;?strong>于这个原因,很多打印机有另一个相关设定可以在(移动行为)部分找到。如果你的打印机只在经过空地的时候回抽,那么尽量避免经过空地会是很有好处的。Simplify3D软件有一个非常有用的特性可以用来改变挤出机的移动轨迹避免其经过外周。如果挤出机能够通过修改路径来避免经过外周,那么回抽就可以省掉了。使用这一特性只需简单的使能挤出移动动作避免经过打印件外周)选项。


    选择起点的位置

    如果你还是一些小的瑕疵在你的打印件表面上,Simplify3D也提供一个选项能够控制这些点的位置。点击选择Layer标签。大部分的情况下,这些起点位置都被安排成打印速度最优。你也可以随机化放置这些起始点位置,或是将他们对齐到某个特定位置。例如,在打印雕像的时候,可以将所有的起始点都对齐到模型的背面,这样从正面看就看不见这些点了。这样做只需使能;(选择起始点在最靠近某特定位置)选项,然后输入你希望起始点所在位置的XY坐标。

    3d打印常见问题,3d打印温度过高,3d打印分层问题,3d打印拉丝问题,3D打印厂家,3D打印模型,3D模型斑点,3D模型痘痘

    欢迎来到e键打印在线3D打印服务平台,如果您有兴趣,请加入我们设计师团队,更全面展现您的价值.

    本文部分内容源自网络,关注请扫描二维码

    10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}|