<progress id="ecxxo"></progress>
  <dd id="ecxxo"><big id="ecxxo"></big></dd>
 1. <optgroup id="ecxxo"><menu id="ecxxo"></menu></optgroup>
   1. 首页 > 3D论坛 > 3D打印技术 > 3D打印让我们的想象空间不再局限于打印

    3D打印让我们的想象空间不再局限于打印

    作者 正文
    e*****2
    发表时间:2015-11-05 09:36:45

     从战斗飞机到甜点食物,现在都可以3D打印。那么,我们思考未来还有什么不能打印呢?E键打?。╡jdyin.com)告诉您答案。


     大部分人了解3D打印技术是源于《经济学人》刊发题为《3D打印如何改变世界》的封面文章。文章描绘了这样的一个场景:“你在电脑上建立一个大致的3D模型,并对其形状和颜色进行必要的修正。然后你只需要轻轻一按‘打印’键,摆在附近的机器就会悄然开始工作,发出轻微的呼呼声,并一点点将你的模型打印出来。无论是往喷嘴里填充材料,还是使用胶合剂或激光来固定塑料/金属粉末薄层,都由机器自己来完成?!?/p>


    打印与3D打印


     实际上,3D打印技术和传统的打印技术有着很大差异。传统打印机只能在纸张上用墨水打印。而3D打印则突破了这种条条框框。它的“墨水”可以是各种材料,比如金属、陶瓷、塑料、细胞、砂石甚至各种食物。通过高温或者激光的方法,“墨水”被抽成丝状。随后,这些半流体状态的材料按照计算机中的三维模型,喷嘴按照x、y、z三个坐标轴的定位点喷出,然后在指定的位置凝固成形。经过一层一层地堆积后,模型就渐渐形成立体的结构。


     简单来说,3D打印就像断层扫描的逆过程,断层扫描是把对象“切”成无数叠加的片,而3D打印则是一片片地打印,然后逐渐累积成为一个立体物体。这就意味着,只要有3D模型,你甚至可以打印出一座等高的维纳斯雕塑放在家中。


    3D打印机比你想象的更有趣


     现在想象一下如果你将3D打印与其他的技术相结合的可能性,前面小编已经介绍了微软今年10月问世的一款APPMobileFusion,安装该软件的智能手机可以轻松“扫描”获取三维模型。


     这将带我们进入复制与传送的课题。在未来的某一时刻,我们将可以按一台机器上的一些按钮创造出几乎任何东西,就像是星际迷航中的复制器。今天我们可以以更加高端的方式进行操作,使用塑料、巧克力还有硅块这些材料,真的下面这个想法一点也不疯狂,将来我们可以拥有这样一种机器,可以将原子进行重新排列组成分子,然后用这种分子改变食物、饮料、武器、汽车等等。如果你知道它的分子组成的话,你可以做出任何东西来。


     不过对于活的东西会怎么样?从根本上讲,一台传送器是更长范围的复制器,它不是根据杯子的材料来创造出一个杯子,而是做一个活的可以呼吸的东西。一个带有15000个神经细胞的鼻涕虫真的比带有数亿晶体管的硅片要复杂吗?如果我们知道正确的分子结构还有一个鼻涕虫的基因组,而且我们有能够通过碳、氧气还有一些追踪元素来制作这些分子的机器,那我们能用一台3D打印机兼复制器创造出一个鼻涕虫吗?既然我们能创造出一个鼻涕虫,那我们为什么不能创造出带有100000个神经元的果蝇呢,或者100万个神经元的蟑螂?我们划定可以复制的真实事物的界限在哪儿?我们可以划界限吗?


    3D打印意味着个性化的到来


     现在人们使用的产品大多是批量从工厂生产出来的,批量生产最大的原因就是为了摊薄成本。但是只要有3D打印机,消费者可以在家里直接打印自己需要的产品,同时也能做到按需生产。这个时候人们可能根本不需要工厂。原来负责批量生产产品的工厂会变成提供产品设计的公司,为消费者提供3D模型,消费者可以根据自己个性化的需求对工厂提供的模型进行修改,从而打印出符合自己需求的产品。在e键打印平台上,用户可以选购设计师定制设计的个性化商品。同时,也可以3D打印自己的个性设计。


     虽然3D打印无法实现批量生产,但却极大地提高了生产效率。一方面,3D打印不会产生多余的废料,因为3D打印是增量生产;另一方面,3D打印能做到按需生产,工厂不会再有库存的麻烦,同时也节省了运输的成本。


     随着3D打印技术和各种材料的进化,3D打印走进人们日常生活的速度会远远快于人们的想象。


     e键打?。╡jdyin.com),3D打印e键轻松搞定!

     


    发表评论
    10bet_10BET_十博 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}|